Update Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Update Praktijkbeoordelen.nl

19 maart 2019

Planning
De student kon al een planning toevoegen en verwijderen. De student kan een planning nu ook wijzigen nadat deze is aangemaakt.

Examenopdrachten
Vanuit gebruikers ontvingen wij vele verzoeken om ook de examenopdrachten te plaatsen in Praktijkbeoordelen.nl. Dit is voorgelegd aan alle deelnemers van Examenwerk. Als proef zijn de examenopdrachten voor cohort 17-18 beschikbaar in Praktijkbeoordelen.nl.

De examenopdrachten zijn te vinden onder de button ‘opdrachten’. Vervolgens klikken op ‘download’ opdrachten. Voor zover mogelijk worden de servicedocumenten onder de knop ‘servicedocumenten’ geplaatst. Als er simulatiemateriaal beschikbaar is bij een examenopdracht moet dit nog op ‘papier’ worden uitgereikt. De examenopdrachten worden nu nog handmatig ingelezen. Mocht onverhoopt een geüpload document niet juist zijn, laat dit dan per ommegaande weten aan [email protected]. Het juiste document wordt dan direct geplaatst.
De intentie is om vanaf het cohort 18-19 en verder de betreffende documenten automatisch te kunnen inlezen vanuit de examenbank in Praktijkbeoordelen.nl.

Gebruiksgemak klaarzetten examens door school
Steeds meer wordt Praktijkbeoordelen.nl, naast examineren in een (leer)bedrijf, ingezet voor examineren op school. Het gaat dan vaak om groepen van studenten die op hetzelfde moment een examen afleggen. Het examineren via Praktijkbeoordelen.nl heeft veel voordelen: denk daarbij aan het te volgen proces, geen handtekeningen meer vergeten en de juiste borging van het examen. Zie ook het artikel van Dolf Willemen van het Cingel College op onze site.

Op dit moment kan door de BPV-begeleider voor een groep van studenten het examen in één keer worden klaargezet. Als de examenlocatie de school is, wordt dit ook automatisch ingevuld. Het werkplan moet nog wel per student opgesteld worden en goedgekeurd. De ontwikkeling is gestart om dit ook voor een groep van studenten in één keer te kunnen doen. Het is ook de bedoeling dat het verslag van het examen bij het downloaden de gegevens meekrijgt van naam student, crebonummer kwalificatie en kerntaak. Onder voorbehoud kan dit beschikbaar zijn beschikbaar zijn rond medio april 2019.

Ben je van plan om in april examens klaar te gaan zetten voor groepen? Houd dan de volgende nieuwsbrief goed in de gaten. Daarin informeren wij je over de voortgang en realisatie van het voornemen voor het verbeteren van het gebruiksgemak klaarzetten van examens door school.
MOH P2-K2
Bij het klaarzetten van het examen MOH P2-K2 vanaf medio maart 2019 de juiste versie kiezen: Manager/ondernemer horeca (herzien maart 2019).

Let op: naar aanleiding van de gewijzigde beoordelingsmix voor MOH P2-K2 moet in Praktijkbeoordelen.nl hiervoor een aanvullend bestand worden ingelezen. Omdat er al examens zijn afgenomen op basis van het huidige bestand van P2-K2 kan dit bestand niet overschreven of verwijderd worden. De door de studenten behaalde resultaten zouden dan ook worden verwijderd!