Gebruikersplatform

Vanuit de diverse gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl hebben we een gebruikersplatform opgericht. In het gebruikersplatform wordt gekeken naar de wensen van gebruikers en de doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen.nl. Er worden afspraken gemaakt over de prioritering van de wensen. Op basis van wensen, prioriteiten, budget en tijd wordt een opdracht samengesteld voor het opleveren van een aanpassing. Tussendoor “even” iets aanpassen is niet mogelijk gezien de zorgvuldigheid die wordt nagestreefd dat het systeem optimaal blijft werken. Als een opdracht wordt opgeleverd volgt een test van de opdracht. Als deze goede verloopt, komt het beschikbaar in de live omgeving. Is het nog niet naar wens dan volgt een doorontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de opdracht later wordt opgeleverd dan verwacht.

 

Voor Examenwerk nemen de volgende personen deel aan het gebruikersplatform:

  • Arend Jans (ROC van Amsterdam)
  • Rein Mulder (Friesland College)
  • Bas Scheerhoorn (Zadkine)
  • Karin van Boxtel (Cingel College-ROC West Brabant)

 

Waar denkt het gebruikersplatform momenteel over na?

  • Welke rapportages/overzichten moeten er eenvoudig vanuit Praktijkbeoordelen.nl beschikbaar zijn?
  • Welke gegevens moeten precies getoond worden in de overzichtskolommen?
  • Rolverdeling in Praktijkbeoordelen.nl: kloppen de rollen zoals deze nu in Praktijkbeoordelen.nl zijn?
  • Diverse andere nieuwe functionaliteiten.

 

Op de pagina Updates leest u welke verbeterde functionaliteit in Praktijkbeoordelen.nl is doorgevoerd.