Lid Examenadviescommissie Examenwerk

Examencommissie

De examencommissie is ingesteld door het bestuur, stelt kwaliteitsnormen op, en bewaakt deze, voor het gehele proces rondom de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering van de examens. De examencommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het algeheel functioneren van Examenwerk

Samenstelling

De examencommissie bestaat uit:

 • Zeven leden, afkomstig van de deelnemende scholen
 • Twee medewerkers van de uitvoeringsorganisatie (voorzitter en secretaris)

Doel van de functie

Het commissielid is verantwoordelijk voor het verstrekken van adviezen aan het bestuur en uitvoeringsorganisatie ten aanzien van de kwaliteitsprocessen van Examenwerk.

Plaats in de organisatie

Het commissielid legt verantwoording af aan de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie ressorteert onder het bestuur.

Taken

 • Bewaakt het proces van ontwikkeling, vaststelling, uitgifte en verbetering van examens, mede op basis van uitkomsten van evaluaties.
 • Houdt het handboek Examinering actueel en implementeert aanpassingen.
 • Adviseert het bestuur wanneer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering en regelgeving leiden tot consequenties voor Examenwerk.
 • Adviseert het bestuur bij het vaststellen van (nieuwe) formats voor de diverse proeves, examenplannen, examenmatrijzen en vaststelformulieren.
 • Adviseert het bestuur bij het vaststellen van functieprofielen voor de diverse rollen binnen het Examenwerk.
 • Ziet er op toe dat uitgangspunten van Examenwerk terugkomen in het proces en de producten.
 • Rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van Examenwerk.

Benodigde kennis, vaardigheden en eigenschappen voor uitvoering van de kerntaken:

Kennis

 • Bekend met de kwalificatiestructuur
 • Op de hoogte van de wettelijke eisen met betrekking tot examinering (WEB)
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen met Betrekking tot examinering

Beroepsvaardigheden

 • Actief werkzaam in het beroepsonderwijs
 • Vaardig in het bewaken van de examencyclus
 • Kwaliteitseisen kunnen hanteren met betrekking tot examinering
 • Kwaliteitsbewust en bedrijfsmatig kunnen handelen

Communicatieve vaardigheden

 • Kan op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands

Sociale vaardigheden

 • Kan samenwerken met de andere commissieleden
 • Kan het bestuur adviseren
 • Heeft zelfreflectie en beoordelingsvermogen
 • Kan omgaan met feedback en kritiek
 • Is precies en komt afspraken na

Tijdinvestering

Vijf vergaderingen per jaar tegen een vergoeding en reiskosten.

Interesse?

Stuur een mail met motivatie en CV naar [email protected]. Heb je eerst nog vragen neem dan contact op met 030-6087979.