Doelgroeponderzoek

Nieuwsbericht

Doelgroeponderzoek

19 maart 2019

Binnen het communicatieplan van Examenwerk is ook een doelgroeponderzoek opgenomen. De doelgroep voor dit onderzoek betreft een brede samenstelling van personen die (in) direct contact hebben met Examenwerk. Het onderzoek heeft als doel de kennis van de doelgroep ten aanzien van Examenwerk en haar dienstverlening in kaart te brengen evenals de mogelijkheden waarop de doelgroep bereikt kan worden, als het gaat om communicatie vanuit Examenwerk.

Opzet
Het onderzoek bestaat zowel uit een aantal persoonlijke interviews als uit een online enquête. Het streven is om de enquête (ook) onder de aandacht te brengen bij stakeholders die nu juist nog geen (direct) contact hebben met Examenwerk. Het onderzoek vindt plaats in maart en april.

Uitkomsten
Met het onderzoek wordt inzichtelijk hoe de doelgroepen van Examenwerk zijn samengesteld, hoe deze bereikt kunnen worden en welke informatiebehoefte er leeft binnen de doelgroep. Een belangrijke toevoeging is nog dat het onderzoek ook zichtbaar maakt of men zich voldoende bewust is van welke rol en toegevoegde waarde men heeft of zou kunnen hebben in het het examenproces van Examenwerk. De uitkomsten van het onderzoek worden in mei 2019 verwerkt en mee genomen in het communicatieplan.