Wat kun je verwachten?

Via een web-based applicatie zijn zowel de theorietoetsen als de lees- en luisterexamens digitaal ingericht. De school heeft geen speciaal programma nodig om hier gebruik van te kunnen maken. Een computer met internet is voldoende. Bovendien is het systeem gebruiksvriendelijk in het gebruik. Wel vraagt het van de school enige aandacht om er goed mee van te start te gaan. Die werkwijze zorgt vooral voor veel gemak en een hoge mate van efficiency.

Hoe werkt TeleToets?

De examens en/of toetsen worden door Examenwerk ontwikkeld en klaargezet in een examenbank en zijn vanuit TeleToets beschikbaar voor afname. Je kunt de examens en/of toetsen vervolgens eenvoudig plannen en afnemen op een door jou gekozen moment, waarna de student de toets of het examen via de webapplicatie kan maken.

Alles direct digitaal vastgelegd

Alle resultaten worden direct vastgelegd en bewaard op één beveiligde plaats. Er kan dus niets van de beoordeling meer kwijtraken. Daar is ook de Inspectie blij mee.

De controle van een examen is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Gesloten vragen worden direct gecorrigeerd, waardoor examendeelnemers snel de uitslag van het examen krijgen.

Door de examens online af te nemen, wordt ook een analyse van de examenvragen door Examenwerk mogelijk.

Altijd en overal toegang

Met TeleToets heb je altijd en overal toegang tot het beheer van het systeem en vind je alle data op één beveiligde plek. Zo kan niets meer ‘verloren’ gaan. Het systeem bevat alle vastgestelde examen- en toetsvragen die bovendien na afname automatisch voor je worden nagekeken. Zo heb je na afname direct inzage in de scores van jouw studenten.

Een tipje van de sluier…..

Benieuwd naar het toetsafnameprogramma? Om te oefenen met het toetsafnameprogramma kun je hier een test doen.