Snel aan de slag

Voordat je kunt starten met de lees- en luisterexamens en de theorietoetsen, is het van belang dat vooraf eerst een aantal zaken geregeld is. Belangrijk is dat je tijdig begint met de voorbereidingen voor het gebruik van TeleToets, zodat de afname van toetsen en examens vlekkeloos kan verlopen.

Via onderstaande links informeren we je welke acties nodig zijn om te starten en te werken met TeleToets.

 • Aanvragen account TeleToets
 • Account activeren
 • Klaarzetten examens
 • Afnemen examens
 • Resultaten
 • Hulp nodig?

Aanvragen account

Om op jouw school te kunnen werken met het toets-afnamesysteem is het belangrijk dat je bij ons bekend bent. Je hebt daarvoor een account nodig. Dit account kun je aanvragen door het 'Aanvraagformulier account toetssysteem' in te vullen en de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en deze mee te sturen met jouw aanvraag.

Het formulier moet worden ondertekend door jouw leidinggevende (opleidingsmanager) binnen het ROC. De geheimhoudingsverklaring moet worden ondertekent door de gebruiker.

Per gebruiker van TeleToets moet een apart formulier worden ingevuld. Vervolgens kun je het volledig ingevulde formulier ingescand, per e-mail, versturen naar [email protected].

Account activeren

Wanneer Examenwerk al jouw gegevens heeft ontvangen, kan een account worden aangemaakt. Je ontvangt van ons via het opgegeven e-mailadres verdere informatie om met TeleToets aan de slag te kunnen gaan.

Na het ontvangen van de activatie e-mail kun je via de volgende link het account activeren: https://www.teletoets.nl/administratie/adm_login.aspx

Klaarzetten examens

Door met je account in te loggen in het toetssysteem, kun je examens klaarzetten voor examenkandidaten. Je hebt toegang tot alle beschikbare examens die onder de opleidingsrichting vallen die je in het 'Aanvraagformulier-account-toetssysteem' hebt aangevinkt.

Laten klaarzetten examens
Je kunt er ook voor kiezen om de examens niet zelf klaar te zetten, maar dit door de helpdesk van Examenwerk te laten doen.

Je dient dan het toegestuurde sjabloonbestand om examens klaar te zetten ingevuld naar [email protected] te mailen. Na ontvangst van de aanvraag zal de helpdesk zorgen dat je binnen enkele werkdagen de presentielijsten ontvangt.

Afnemen examens

Op de examendag, of in de opgegeven examenperiode, moeten deelnemers inloggen om hun examen te starten. Geef de deelnemers hiervoor:

 • De link naar de inlogpagina voor het examen. Deze zijn hier te vinden.
 • Het examennummer. Met het examennummer kan de kandidaat inloggen.  

Resultaten

Alle resultaten worden direct vastgelegd en bewaard op één beveiligde plaats. De controle van een examen is geautomatiseerd. Als de examens zijn gemaakt, kunnen de resultaten direct uit Teletoets gehaald worden. Hierdoor kunnen examendeelnemers snel het resultaat van het examen krijgen.

Is de inschrijving van het examen door de helpdesk uitgevoerd, dan ontvang je de resultaten enkele dagen na het laatste afnamemoment.

Inzage achteraf

Studenten hebben conform het OER van de school recht op inzage in het gemaakte examen. In dit geval is het examen afgenomen via TeleToets. Bij Examenwerk is het volgende besloten betreffende inzage achteraf:

 • Inzage kan alleen wanneer de student een onvoldoende heeft behaald (<5.5).
 • Inzage kan aangevraagd worden bij Examenwerk door de school en niet door de student zelf.
 • Voor de inzage worden alleen de foutief beantwoorde vragen getoond. De student krijgt de vraag te zien met het gegeven antwoord en het juiste antwoord.

Als je gemaakte examens wilt inzien dan kun je een verzoek hiervoor indienen via [email protected]. Vermeld daarin de naam van de student met geboortedatum, naam van het examen en de examendatum. De inzage (een uitdraai vanuit TeleToets) wordt binnen 10 dagen na aanvraag naar de school toegezonden.

Hulp nodig?

Voor hulp kun je contact opnemen via [email protected] of via telefoonnummer: (030) 608 79 79.