Digitaal examineren en toetsen

Beveiligen van examens

Het beveiligen van toetsen en examens vormt in het onderwijs continu een punt van aandacht. Het onderwijs wordt niet gediend als examenvragen uitlekken en op straat liggen. Dat zou ernstig schade brengen aan de kwaliteit van het examen. Examenfraudes uit de recente praktijk laten zien dat het maken van goede afspraken rondom het beveiligen van examens en examenprocessen enorm belangrijk is. Het bleek dat digitaal afnemen van examens sterk bijdraagt aan het voorkomen van examenfraude. Het is onder meer om deze reden dat Examenwerk er voor kiest om zowel lees- en luisterexamens én kennistoetsen digitaal af te nemen.

Inzage in examenvragen

Waar de docent bij eerdere examens de mogelijkheid had om examenvragen vooraf in te zien, wordt die mogelijkheid nu niet aangeboden. Die keuze is bewust gemaakt vanuit het oogpunt van het voorkomen van examenfraude én om er voor te zorgen dat studenten breed worden opgeleid. We willen voorkomen dat de focus zich te veel zou toespitsen op het uitsluitend uit het hoofd leren van examen- en, of toetsvragen. Het is in het belang van de student dat deze zijn kennis en vaardigheden zo breed mogelijk ontwikkelt. Het hebben van inzicht en dat kunnen toepassen, speelt daarbij een belangrijke rol.