Hoe werkt het?

Examenkluis maakt gebruik van twee kluizen; één voor alle examens en één voor school-specifieke ‘eigen’ examens. Reeds bestaande examens kunnen in een keer aan een kluis worden toegevoegd. Nieuw ontwikkelde en vastgestelde examens kunnen vervolgens per examen aan de kluis worden toegevoegd.

School specifieke inrichting 

De tool wordt specifiek per school ingericht en afgestemd op processen, rollen en teams zoals die gelden binnen de school. Allereerst inventariseren we daartoe gezamenlijk het ‘eigen proces’ binnen de school. Dit houdt in dat we onder meer gebruikers- en bestandstypen in kaart brengen. Benoemen we de processtappen in het examenproces die gezet moeten worden en welke daarvan een verplicht karakter hebben. Uiteraard dienen ook rollen, taken en verantwoordelijkheden te worden toegekend. Het moet helder zijn wie waar verantwoordelijk voor is en tot waar de bevoegdheid gaat, welke planning daarbij hoort en welke deadlines moeten gelden. Deadlines worden verankerd in een dashboard, waardoor het direct zichtbaar wordt waar een proces zich bevindt. We inventariseren vervolgens wensen en bespreken de mogelijkheden. Op die manier kunnen we examenbureaus optimaal ondersteunen bij het inrichten van de Examenkluis.

Gepersonaliseerd platform per gebruiker 

Per school biedt Examenkluis een gepersonaliseerd platform. Wat een deelnemer uiteindelijk op zijn scherm te zien krijgt, is persoonsgebonden en afhankelijk van de rol en verantwoordelijkheid die daarbij aan hem is toegekend. Zo zal een manager andere zaken zien dan een andere gebruiker.