Examenkluis

Examenstichtingen en onderwijsteams spelen een belangrijke rol bij ontwikkelen van examens, bij het bepalen van examencriteria op inhoud en niet in het minst bij het plannen en bewaken van het constructieproces. Kwaliteit en veiligheid staan daarbij voorop, en ook exameninstrumenten dienen veilig en verantwoord 24/7 beschikbaar te zijn voor deelnemers. 
Een grote verantwoordelijkheid voor scholen. 

Examenkluis is speciaal ontwikkeld om scholen maximaal te ontzorgen. Met de nieuwe online applicatie beschik je over een online volgsysteem om continu de ontwikkeling, verbetering en verantwoording van mbo-examens te monitoren. Je hebt altijd inzicht in de laatste status en je kunt eenvoudig je feedback geven en delen. Hierdoor beschik je over een volledige verantwoording voor jouw examens volgens de norm voor valide examens. 

De Examenkluis biedt een veilig en centraal platform voor:

  • het aanbieden van al jouw (vastgestelde) examens, examenplannen en exameninstrumenten.
  • het monitoren van ontwikkeling, vaststelling examens en verantwoording
  • het beheer van al jouw examens (zowel voor ingekochte- als zelfontwikkelde examens, examenplannen en rapportages).
  • het geven en delen van feedback op exameninstrumenten (eenvoudig geven van feedback op ingekochte examens, volgen voortgang, inzage in verbetersuggesties, draagvlak en tijdplanning.)

Inloggen op Examenkluis? Klik dan hier