Werving scholen voor onderzoek ‘Een andere kijk op examinering’

Nieuwsbericht

Werving scholen voor onderzoek ‘Een andere kijk op examinering’

31 januari 2020

De afgelopen jaren hebben scholen en examenstichtingen geïnvesteerd in de kwaliteitsborging van examinering. Dit komt onder andere doordat het toezicht op examinering is aangescherpt vanuit de Inspectie van het onderwijs.

Inmiddels blijkt (mede op basis van inspectieonderzoeken en audits bij examenstichtingen) dat de kwaliteit van examinering op orde is. Het ontwikkelingsgerichte deel (leren en ontwikkelen) is hierdoor meer op de achtergrond gebleven. Terwijl de verwachting is dat formatieve toetsing een belangrijker onderdeel in de schoolloopbaan van de student zal worden. In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het leerrendement bij formatief toetsen vele malen hoger ligt dan bij summatief toetsen.  Examenwerk wil onderzoeken hoe de huidige wijze van examineren anders vorm gegeven kan worden. Het doel van het onderzoek is om te kijken of we door het juist inzetten van formatieve toetsing, efficiënter kunnen examineren. Hierbij zullen resultaten uit formatieve toetsing meegenomen worden in het eindresultaat van de student.

Om dit project verder vorm te geven zijn we op zoek naar scholen die mee willen werken aan het onderzoek.
Wat verwachten we van de school?

  • Eén gesprek van 1,5 á 2 uur met de opleidingsmanager, beleidsmedewerker examinering en een docent.
  • Een rondetafelgesprek met minimaal twee studenten.

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met [email protected]
Wij ontvangen uw reactie graag voor 15 februari.