Update ontwikkelingen dossier Reizen en Recreatie

Nieuwsbericht

Update ontwikkelingen dossier Reizen en Recreatie

21 oktober 2019

Tijdens de OWGTR van 17 mei heeft Examenwerk simulatiemateriaal voor alle THL-kwalificaties van de scholen ontvangen. De OWG Reizen en Recreatie Examenwerk heeft voor kerntaak B1-K1 aan de hand van het verkregen materiaal het simulatiemateriaal voor de werkprocessen B1-K1-W1/2/4 herzien en aangevuld.
Het vernieuwde simulatiemateriaal is op 9 oktober aangeboden aan de vaststellingscommissie Reizen en Recreatie en vastgesteld. Het simulatiemateriaal zal spoedig beschikbaar komen via de examenbank.

Elke bijeenkomst van de OWG Reizen en Recreatie Examenwerk wil de OWG een aantal thema’s aanpakken. De eerst volgende bijeenkomst (28 november) gaat de OWG aan de slag met B1-K1-W5, B1-K2-W… etc.. Het doel van de ontwikkelgroep is om dit schooljaar alle thema’s van de hieronder vermelde themalijst te behandelen.

Themalijst bijeenkomsten OWG Reizen en Recreatie

Dossier Travel, Leisure & Hospitality wordt herzien hierdoor zullen waarschijnlijk aanpassingen op het instrumentarium nodig zijn

 • Ontwikkelen simulatiemateriaal bij:
  • B1-K1-W1 Advies- & verkoopgesprek
  • B1-K1-W2 Advies & verkoopgesprek
  • B1-K1-W4 Klachtenbehandeling
  • B1-K1-W5 Casussen onderzoeken tevredenheid bij dienst of product
 • Ontwikkelen simulatiemateriaal bij:
  • B1-K2-W2 Informatie verzamelen en verwerken
  • B1-K2-W4 klachtenbehandeling/tevredenheid
  • B1-K2-W5 Voorbeelden van Klantgegevenslijsten / boekingsgegevenslijsten / trends in reisbranche
 • Ontwikkelen simulatiemateriaal bij:
  • P2/P4-K1-W1/W2 Werven en promoten uitgewerkte casussen
  • P2/P4-K1-W3/W4 Samenstellen commercieel aanbod en prijsberekeningen
 • Ontwikkelen simulatiemateriaal bij:
  • P3/P4-K2-W1 Casusomschrijving van bedrijf of afdeling waarvoor operationeel plan geschreven moet worden
  • P3/P4-K2-W2 Invulschema voor een werkrooster
  • P3/P4-K2-W4 Casusmateriaal wijzigen begroting
  • P3/P4-K2-W6 Formele gesprekken Acteur en student herzien