Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Praktijkbeoordelen.nl

31 januari 2020

Refactoring Examenwerk Praktijkbeoordelen.nl 
Zoals eerder gemeld moest er een refactoring worden doorgevoerd van de omgeving van Praktijkbeoordelen.nl. Dit om te borgen dat de omgeving ook in de toekomst blijft voldoen. De migratie was na de Kerstdagen opgestart. Bij het testen van de omgeving bleek dat data niet correct werden weergegeven.  De migratie van de refactoring werd daarom afgebroken.

Praktijkbeoordelen.nl is in het weekend van 18 en 19  januari opnieuw gemigreerd naar een nieuwe omgeving (refactoring). Sommige  functionaliteiten werken nog niet altijd naar behoren. Uiteraard wordt hier met de hoogste prioriteit aan gewerkt om dit op te lossen. Mocht u zelf toch nog hinder ondervinden dan vragen we u dit te melden bij de helpdesk van Examenwerk  [email protected]. Onze excuses voor het ongemak!

Doorontwikkelen 
Nu de refactoring is afgerond wordt er hard gewerkt aan de wens van gebruikers om de onderdelen van een beoordelingsmix -observatie, bewijs en mondeling- afzonderlijk van elkaar klaar te kunnen zetten.  We hopen dat we dit op korte termijn kunnen opleveren.

Vervolg planning 
De volgende zaken staan gepland om in de komende periode te ontwikkelen:

  • Kunnen toevoegen van een leerlingnummer
  • Offline werken met de omgeving
  • Afnemen van geintegreerde taalexamens in Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwe kwalificaties
Hierbij een overzicht van nieuwe kwalificaties die beschikbaar zijn of komen in Praktijkbeoordelen.nl

  • Nieuw: Facilitair leidinggevende ontwikkelingsgericht
  • Nieuw: All round medewerker facilitair ontwikkelingsgericht
  • All round hospiatlity ontwikkelingsgericht 2de helft februari
  • Examens Leidinggeven International Hospitality in de loop van maart