Ontwikkelgroep Bediening en keuken

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Bediening en keuken

31 januari 2020

Op 21 januari is de ontwikkelgroep Bediening en keuken weer samengekomen. Het was een prettige bijeenkomst waarbij we het hulpformulier ‘Tafelbereidingen en speciale serveerhandelingen’ hebben aangepast en vernieuwd. Dit voorstel zal de eerstvolgende vaststellingscommissie Horeca worden voorgelegd. Daarnaast is er een start gemaakt met het servicedocument ‘Techniekenlijst’. Op 30 maart a.s. vindt de volgende bijeenkomst van de ontwikkelgroep plaats.