Beoordelingsmix MOH en MHO

Nieuwsbericht

Beoordelingsmix MOH en MHO

21 februari 2019

De beoordelingsmix voor het werkproces ‘Creëert en bewaakt sfeer’ is niet gelijk in de kwalificatie manager ondernemer horeca (P2-K1-W5) en meewerkend horeca ondernemer (P3-K1-W7). De Examenadviescommissie heeft geadviseerd om de beoordelingsmix gelijk te trekken. Dit betekent dat de beoordelingsmix van Manager ondernemer horeca (P2-K1-W5) wordt: observatie, bewijs en mondeling. De exameninstrumenten worden voor cohort 18-19 bijgesteld en gepubliceerd in de examenbank. Door deze wijziging komt het onderdeel ‘veiligheid’ twee keer aan bod in de examens van MOH bij P2-K1 en P2-K2. Om te voorkomen dat dit onderdeel dubbel geëxamineerd wordt zal in het examen van P2-K2 een wijziging doorgevoerd worden (waarbij dit onderdeel geschrapt wordt). Deze wijziging zal vanaf cohort 2018-2019 doorgevoerd worden. Deze wijziging zal in de komende weken nog doorgevoerd worden.