Beoordelingsmix MOH en MHO

Nieuwsbericht

Beoordelingsmix MOH en MHO

19 maart 2019

De beoordelingsmix voor het werkproces ‘Creëert en bewaakt sfeer’ is niet gelijk in de kwalificatie Manager ondernemer horeca (P2-K1-W5) en Meewerkend horeca ondernemer (P3-K1-W7). De Examenadviescommissie heeft geadviseerd om de beoordelingsmix gelijk te trekken. Dit betekent dat de beoordelingsmix van Manager ondernemer horeca (P2-K1-W5) wordt: observatie, bewijs en mondeling. De exameninstrumenten worden voor cohort 18-19 bijgesteld en gepubliceerd in de examenbank. Door deze wijziging onstaat er een dubbeling in de examens van MOH P2-K1 en P2- en MOH P2-K2. Om te voorkomen dat dit onderdeel dubbel geëxamineerd wordt zal in het examen van P2-K2 een wijziging doorgevoerd worden (waarbij een onderdeel geschrapt wordt). De wijziging zal vanaf cohort 2018-2019 doorgevoerd worden en komende weken plaatsvinden.