Nieuw inititatief: Examenkluis

Nieuwsbericht

Nieuw inititatief: Examenkluis

2 september 2019

Aanleiding
Enkele jaren geleden hebben enkele scholen het initiatief genomen voor een applicatie om het interne proces van ontwikkeling en vaststelling van examens te regisseren. Inmiddels worden veruit de meeste examens collectief ontwikkeld en vastgesteld via examenstichtingen als Examenwerk en is dat via de Examenagenda ook het uitgangspunt binnen het mbo geworden. De examencommissies van de scholen hebben nog wel een taak bij de interne vaststelling van diezelfde examens. Dat leidde tot het idee om die applicatie anders te positioneren. Met als resultaat, de Examenkluis!

Naadloze aansluiting op vaststellingsproces binnen de school
Want hoe mooi zou het zijn wanneer de resultaten van ontwikkeling en vaststelling binnen Examenwerk naadloos aansluiten op het vaststellingsproces binnen de school?
Examenwerk zet de exameninstrumenten klaar in de Examenkluis. Daarvóór had de school al inzichtelijk wat de status van ontwikkeling en vaststelling was en kon de interne planning al (automatisch) worden gemaakt.

Ook verbreding van participatie van scholen mogelijk
Omgekeerd biedt de Examenkluis ook de mogelijkheden om de participatie van scholen binnen de examenstichtingen te verbreden. Nu is een beperkt aantal scholen betrokken bij ontwikkelgroepen of vaststellingscommissies. Het fysieke overleg stelt daar ook beperkingen aan. Maar online kunnen veel meer scholen hun inhoudelijke bijdrage leveren. En ook de examenafname is aanleiding voor feedback. Nu nog per e-mail en voor andere scholen onzichtbaar.
Via de Examenkluis kan de feedback voor alle scholen worden ontsloten en kunnen we ook weer transparant maken wat de status is: ‘is al verwerkt en vastgesteld en wordt binnenkort opgeleverd’, ‘ligt voor advies bij de Examenadviescommissie’, ‘ligt ter vaststelling voor de vaststellingscommissie op datum X’,,… Door die laagdrempeligere mogelijkheden kunnen we scholen veel beter laten participeren in het werk van Examenwerk.

Ook starten met de Examenkluis?
In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling en vulling van de Examenkluis. Dit najaar willen we de deelnemende scholen van Examenwerk de mogelijkheid bieden om te starten met de Examenkluis. We willen hiervoor een aantal bijeenkomsten organiseren om te laten zien hoe de Examenkluis is opgebouwd en hoe deze werkt. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, meld je dan aan via [email protected].