Terugkoppeling deelnemersraad

Nieuwsbericht

Terugkoppeling deelnemersraad

7 juli 2017

De deelnemersraad is op 31 mei bijeengeweest. We hadden een goede opkomst op een mooie locatie (Kameryck te Kamerik). Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere de jaarstukken doorgesproken en is het Klanttevredenheidsonderzoek besproken, naar aanleiding hiervan is een meerjaren(verbeter)plan opgesteld waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Ontwikkelen (keuzedelen, kennistoetsen, rubrics)
  • Onderhoud & beheren (aanscherpen proces van onderhoud en beheer)
  • Vaststellen (deskundigheidsbevordering vaststellers)
  • Distribueren (optimalisatie digitale systemen)
  • Kwaliteitsborging (verantwoordingsinformatie, testpanel, evaluatiebijeenkomsten etc.)
  • Adviseren (advisering aan en communicatie met deelnemende scholen)

De meerjarenplanning wordt eerst voorgelegd aan de examenadviescommissie en daarna vastgesteld door het bestuur.