Terugkoppeling Bestuursvergadering

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Bestuursvergadering

14 november 2017

Het bestuur is op 21 september bijeengeweest. We hebben het onder andere gehad over het gesprek dat heeft plaatsgevonden met SVH. Het was een prima gesprek en we zitten op één lijn. Een branche gewaardeerd certificaat past binnen keuzedelen of deelkwalificatie. We kunnen starten met keuzedeel ‘praktijkopleider’.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst hebben we afscheid genomen van Irene Gunneweg. We hebben momenteel 4 vacatures open staan. Doelstelling is om bij de volgende bestuursvergadering, op 7 december 2017, als bestuur weer voltallig te zijn.

Verder is de financiële voortgangsrapportage besproken. We lopen op schema en er is een inschatting gemaakt voor de rest van 2017. Ook de begroting en het jaarplan zijn aan bod gekomen. Op de vergadering van 7 december zullen deze zaken definitief worden.