Ontwikkelgroep Boulanger

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Boulanger

31 januari 2020

Op 24 januari  is de ontwikkelgroep Boulanger weer samengekomen. In de bijeenkomst is o.a. de beoordelingsmix voor de kwalificatie Boulanger samengesteld. De ontwikkelgroep heeft gewerkt aan de verantwoording voor de keuzes bij deze beoordelingsmix. De beoordelingsmix zal op 11 februari aan de Examenadviescomissie worden voorgelegd.
Op 3 februari zal de Kerngroep Brood en Banket zich focussen op de inhoud van het examen, de proeves. Een eerste conceptexamen zal op 26 mei 2020 worden voorgelegd aan de vaststellingscommissie Brood en Banket.