Nieuwe projecten

Nieuwsbericht

Nieuwe projecten

3 januari 2019

In 2019 starten we met twee nieuwe ontwikkelprojecten, namelijk: Geïntegreerde taalexaminering en Rubrics.

Project Geïntegreerde taalexaminering
Voor alle kwalificaties waar taaleisen zijn opgenomen worden examenopdrachten voor de moderne vreemde taal ontwikkeld waar alle deelvaardigheden in één examen afgenomen en beoordeeld worden.
Voor de verdere uitrol van dit project in 2019 gaan we uit van de volgende planning.

Project Rubrics
Bij dit project worden bij alle werkprocessen die geëxamineerd worden door middel van de beoordelingsvorm ‘observatie’ rubrics ontwikkeld. De rubric wordt opgesteld per werkproces en kent een omschrijving per beoordelingsniveau, namelijk: onvoldoende, voldoende en goed. Het project loopt over twee kalenderjaren (2019-2020). Voor de verdere uitrol van dit project gaan we uit van de volgende planning in 2019 en 2020.