Kwaliteitshandboek Examinering

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek Examinering

19 maart 2019

In het kader van de norm voor valide exameninstrumenten is Examenwerk in 2018 gestart met het opstellen van het kwaliteitshandboek examinering. Het kwaliteitshandboek examinering is opgebouwd uit een zestal kwaliteitsprocessen, namelijk:
‒ Ontwerpen
‒ Ontwikkelen
‒ Vaststellen
‒ Distribueren
‒ Onderhouden en beheren
‒ Kwaliteit borgen

De uitgangspunten, kaders en richtlijnen die ten grondslag liggen aan alle kwaliteitsprocessen en exameninstrumenten worden uitvoerig beschreven.
Het kwaliteitshandboek examinering is vooral bedoeld om scholen meer inzicht te geven in alle kwaliteitsprocessen van Examenwerk. Op deze manier worden alle stappen om te komen tot valide exameninstrumenten navolgbaar. Het kwaliteitshandboek examinering kan scholen helpen bij gesprekken tijdens het inspectiebezoek. Het kwaliteitshandboek staat op de agenda van de bestuursvergadering op 21 maart a.s. Na goedkeuring van het Bestuur zal het kwaliteitshandboek in de examenbank worden geplaatst.