Kwaliteitshandboek Examinering

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek Examinering

5 april 2019

Naast de ontwikkeling van alle exameninstrumenten is er ook hard gewerkt aan het Kwaliteitshandboek Examinering. Het Kwaliteitshandboek Examinering van Examenwerk is vanaf heden te vinden in de examenbank van Examenwerk.
Het Kwaliteitshandboek Examinering beschrijft de procedures die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en distributie van examens. Daarnaast worden de kaders en richtlijnen beschreven en welke keuzes zijn gemaakt bij het ontwikkelen van examens. De kaders en richtlijnen vormen de gemeenschappelijke uitgangspunten en het fundament voor alle (nieuw) te ontwikkelen examens voor Examenwerk.
Het kwaliteitshandboek is richtinggevend voor de ontwikkeling en vaststelling van examens binnen Examenwerk en zorgt voor herkenbaarheid bij examenkandidaten en beoordelaars. Dit document is onderdeel van het kwaliteitssysteem van Examenwerk en helpt scholen bij het borgen van de kwaliteit rondom het hele proces van examinering.
Het kwaliteitshandboek dient als een servicedocument zodat scholen zich kunnen vergewissen van de kwaliteitseisen en -processen zoals deze binnen Examenwerk gelden.