Specificaties

Datum: 18 februari 2020
Tijdstip: 10:00 tot 14:00
Locatie: Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

Agenda item

Ontwikkelbijeenkomst Geïntegreerde taalexamens